•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

АСТРОПСИХОЛОГИЯТА - ПЪТ КЪМ СЕБЕРАЗБИРАНЕ

„Може би Вселената има план за нас, който е по-мъдър от лъкатушенията на личните ни желания и фантазии.“ Трейси Маркс

Познанието по астрология е от значение за подобряване качеството на нашия живот и има смисъл тогава, когато способства за развитието ни и ни дава възможност да живеем по-добре със себе си и обкръжението си. Помага ни да разкрием житейското си предназначение и да пробудим вътрешния си дух, който ни направлява в процеса на себе-разгръщане. Астрологията служи на тази цел тогава, когато ни помага да обединяваме и интегрираме нашите конфликтни страни и да насочим вниманието си към важните задачи извън себе си. Т.е. това познание не е самоцелно – знание заради самото знание, а то би следвало да се използва по посока на собствения ни живот и да дава отговор на важните въпроси. Например:  Какъв е най-големия потенциал на комбинираните енергии на тези планети, действащи заедно? Как мога най-добре да разгърна този потенциал в моя живот? Какви отношения и действия на тези планети в аспект ще са благоприятни за мен и другите хора? Как  може наталните планети и аспекти, и всеки транзит и прогресия, да подобрят качеството на моя живот, връзките ми, моето участие в обществото, свързаността ми с вселената?


Астролог: 2021 година ще бъде много по-добра, по-лека и по-човешка - Любопитно - DarikNews.bg

Важен принцип на дълбочинната астрология е, че нашите планети са личности вътре в нас, които имат свой собствен живот. И понеже техните разположения и конфигурации са специфични за всеки човек, оттам идват и различните начини, по които обединяваме характеристиките им. Ако те се намират в трудни аспект, това ще предизвиква конфликти и борба за надмощие кой ще надделее в дадена ситуация. За да отразяваме и интегрираме всички наши планетни личности трябва да сме наясно как работи всяка една в живота ни – от какво се нуждае, как се проявява и кой е на-добрия начин да бъде проявена. Важно е да култивираме нагласа на приемане и състрадание към тези личности и това идва от психологическото разбиране на нашето минало и как тези аспекти може вече да не ни служат, но са развивани като средство за справяне с нашето обкръжение. Запознаването с тях ни научава да ги ценим, вместо да съдим тези, които са обезпокоителни за нас и изискват време и внимание. Да ги приемем, обикнем, за да се изведе енергията, която  стои заключена и може да се използва за съзидателни цели.

Д-р Ралф Мецнър пише: „Като психолог и психотерапевт се интересувам от друг аспект на тази озадачаваща и смайваща тема. Тук имаме психологическа типология и средство за диагностична оценка – много по-сложни и рафинирани по отношение на анализа – трите взаимно преплитащи се символични азбуки на зодиакалните знаци, домове и планетни аспекти – може би са по-добре адаптирани към сложните разновидности на човешката природа, отколкото съществуващите системи, типове, черти, мотиви, нужди, фактори и скали.“

Друг принцип на дълбочинната астрология е, че ние не сме статично създание, определяно и ограничавано от планетарните разположения в картата ни, а по-скоро сме модели на енергия в постоянно движение, процеси, взаимовръзки от безброй възможности за превръщане. Промяната е естествена реалност и ние сме превръщане, а не съществуване. Нашите хороскопи не са карти на това кои сме, а по-скоро мандали, разкриващи потенциала за трансформация. Приканват ни да не робуваме на модели от миналото, а да си позволим да бъдем пробудени за възможностите, да прегърнем несигурността и да си позволим да прегърнем болката от промяната.

„Ако виждаш пътя  пред теб твърде ясно, това може да е дирята, издълбана от твоето минало. Продължавай да търсиш, продължавай да се вслушваш.

Ако пътят е едва доловим, но стъпката пред теб е видима и ясна – и когато положиш стъпало върху нея, следващата стъпка се появява – продължи напред.

Ако по-напред всичко, което откриваш, е тъмно празно пространство, не се страхувай. То може да е квантово пространство, през което можеш да прескочиш и което ще те изтласка в друга реалност, друго бъдеще – много по-просторно и блестящо от това, което си познавал. Довери се.

Ти не контролираш живота си, нито си пасивна жертва на обстоятелствата. Ти си съ-съзидател, способен да живее в хармония със своите планетни аз и да сътворява живота си заедно с вселената.“ Трейси Маркс

За тези, които желаят да изследват потенциалите, заложени в рождената си карта, можете да си запазите час за астро-психологическа консултация.

Времетраене - 1 час;

Цена - 40 лв. 

ЛЕЧЕНИЕ С ЕСЕНЦИИТЕ НА Д-Р БАХ - ДУХОВНИТЕ ПОМОЩНИЦИ

 

Така познатите есенции на д-р Бах са екстракти от цветя с по-висока честота на трептене, открити от английският лекар д-р Едуард Бах. В юношеството си, той работи като леяр и с психологически усет наблюдава физическите болести на работниците и свързаните с тях душевни конфликти, и в него се поражда желание да им помогне, което впоследствие е основен мотив за по-нататъшната му работа.

Това е лечебна система, която трудно се поддава на категоризиране. Сравняват я с хомеопатията, защото не действа чрез физическото тяло, а на по-фино ниво, директно върху човешката енергийна система. Д-р Бах застъпва идеята, че човек не бива да се страхува от болестта, тъй като носи в себе си всичко, необходимо за собственото си излекуване.

Екстрактите от Цветята на д-р Бах предават специфична високочестотна информация, която стимулира умствените и емоционалните сили за лечение. Необходим е точен подбор на есенциите, които се свързват с острото състояние в конкретния момент.

 

„Болестта не е жестокост или наказание. Тя е просто един вид регулиращ фактор, средство, което душата използва, за да ни насочи към грешките ни, да ни предпази от по-големи заблуди, да ни попречи да нанесем по-голяма вреда и да ни върне към пътя на истината и светлината, от които никога не е трябвало да се отклоняваме.“ Едуард Бах

Идеята за изцелението на д-р Бах е в опознаването, приемането и трансформирането на тези модели, които изваждат личността от съзвучието с душата ѝ. Първоначално е необходимо да се осъзнаят недостатъците на характера и произтичащите от това отрицателни модели на поведение. След това се подбират цветята, които отговарят на този модел на поведение и започват да се приемат. Така се създава естествена предпоставка да развием добродетелите на по-висшата си същност и да преобразуваме недостатъците в потенциали.

Всяко едно от цветята олицетворява определен душевен принцип и трепти на определена честота  като изпълнява ролята на катализатор, който възстановява блокирания контакт между душата и личността.

Прилагам есенциите като допълнение към психотерапията, тъй като те са помощници в преодоляване на отрицателните тенденции на човешката природа, на мисловни и поведенчески отклонения, каквито са нетърпението, различни страхове, потиснати състояния, нерешителност, неувереност и т.н. Тези отклонения са всичко онова, което ни пречи с увереност, сила и доверие в себе си и живота да се движим по пътя си.

Групират се в 7 различни групи според емоционалния проблем, към който са насочени: при страхови преживявания, при несигурност (когато имаме нужда да бъдем подкрепени), при недостатъчен интерес към настоящето, при самота и изолация, за ситуации, когато сме твърде зависими от влияние и при униние (когато сме потиснати и изчерпани). Всяко цвете е открито, за да стимулира позитивната и хармонизираща сила на мястото на негативното емоционално състояние, например страх, негодувание, отчаяние.

Освен индивидуалните комбинации, при които на базата на личните потребности и проблеми се подбират 6-7 цветя, има и една готова спасителна смес - Rescue Remedy. Тя е подходяща при остри стресови състояния - при душевна обърканост, семейни спорове, преди изпити, при посещение при зъболекар или след лекарска манипулация, в началото на менструални болки, мигрени и др. След приема на Rescue се активират механизмите за самолечение на тялото и така се постига емоционално стабилизиране и психо-физическо отпускане. Шокова ситуация е тази, която разтърсва енергийната ни система и ни изважда от равновесие. Rescue действа при всеки човек и има универсален ефект.

Ако си готов да допуснеш в живота си тези безценни помощници за възвръщане на емоционалното си равновесие, запази своя час за консултация и подготвяне на твоята индивидуална комбинация сега.

 

 

 

 

 

ДА ОБИКНЕМ СЕНЧЕСТАТА СИ СТРАНА

 

„Това, което не е осъзнато, ще продължи да ни преследва в живота ни – и в света. През нашето кратко пребиваване на тази земя  вътре във всеки от нас има повече, отколкото някога можем да осъзнаем и асимилираме. И при това качеството на живота ни е пряка функция от нивото на осъзнатост, което постигаме във всекидневните си избори. (Джеймс Холис – „Да разбираме Сянката си“)

Сянката като психологически конструкт е доста експлоатирана и тя включва всички аспекти на Аз-а ни, които ни карат да се чувстваме неудобно със себе си

 Добре би било, ако в определен етап от живота си човек осъзнае, че далеч не е само това, което мисли за себе си и което проявява в ежедневието, а неговата личност е разнообразна комбинация от много аспекти. Някои от тях изглеждат доста необясними, неприемливи и неприятни, затова всячески се опитваме да ги отхвърлим и изтласкаме от живота си.

Тогава най-често активираме „подмолната“ страна на Сянката и тя започва да търси своето проявление в пространството. Как? Например в живота ни се появяват  хора, които ужасно много ни дразнят, предизвикват най-черната страна в нас, отключват като преживяване и поведение това, което смятаме за лошо. Това е така, защото ние имаме една идеална представа за себе си, за това какви трябва да бъдем, за да ни обичат и харесват, а и ние да се чувстваме добре със себе си. Ако си изпуснем нервите и се държим не според стандартите си обикновено обвиняваме този, който ни е провокирал и проектираме своите негативи върху него. Много удобно! Но е заблуда, понеже всичко, което виждаме в хората около себе си е част от нас – и хубавото, и лошото. Просто защото не бихме имали сетива за тези неща, ако не бяха част от нашата психична и мисловна рамка. Щяхме да сме слепи за тях. Поради тази причина казваме, че „другите са наши огледала“. И ако излезем извън клишето, може да вникнем в идеята, че Другият ни подсказва непряко какви сме ние. Това, което ни дразни в него е точно същото, което потискаме в себе си и не си позволяваме да го проявим.

 Това, което виждаме, интерпретациите, които правим, започват вътре в нас и ни принадлежат, но се изисква доста сила да си признаем своите скрити подбуди и мотивации. Отричането на такива  желания,  подбуди и мисли не върши работа, защото  те съдържат енергия, която може във всеки един момент да ги изтласка навън и абсолютно несъзнателно да ги проявим.

Трудно се работи с материала на Сянката, активират се много защитни механизми, които да попречат осъзнаването. Как един привидно кротък и добродушен мъж би могъл да приеме например, че дълбоко в него живее гневен на  майка си или баща си човек заради осакатената  мъжественост? Или една порядъчна и високонравствена жена  - че има сексуални фантазии и импулси, които потиска и не проявява, защото не го намира морално? Споменавам ги като примери, тъй като гневът и сексуалността като теми носят огромен заряд, и двете заплашват егото със своята автономна сила. Потискането на естествените им проявления в живота води до невроза, до едно фалшиво и неавтентично съществуване и това унищожава взаимоотношенията. Гневът, обърнат навътре, предизвиква депресия, разрушава тялото ни и може да се отключи психосоматика или да се прояви във физически проблеми – сърдечни или хипертония.

Развиването на  психологична култура изисква да излезем извън рамката на действането по навик и търсенето на източника и причината за нашето поведение. Откъде вътре в нас идва това? Кога сме го преживявали преди? На какво ни напомня? Къде в тялото го усещаме и как рефлектира на физическо ниво? Нужно ли ни е на този етап от живота ни или от позицията на зрелостта имаме ресурса да го преобразуваме в нов адаптивен модел? Къде сме останали впримчени и блокирани в своето развитие?

Разбирането и приемането на сенчестата ни страна всъщност освобождава затворената в този комплекс енергия, която иначе би се използвала за разширение,  за едно цялостно и в унисон със себе си съществуване, в което даваме на света дара на своята уникалност. Ние не сме нашата история или посланията, които сме възприели отвън и сме овътрешностили. Ние сме нашите стремежи и воля да станем всичко онова, което е замислено да бъдем от едно безгранично съзнание.

 

Мариана Вълчева -  детско-юношески психолог и неорайхиански аналитичен психотерапевт

ХАРЕМЪТ ВЪТРЕ В МЕН - ЖЕНСКИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ГРУПИ

Скъпи дами, в първата терапевтична женска група "Харемът вътре в мен" поставихме началото на процеса на себеизследване и по-пълно изразяване на аспектите в нас. Сега продължаваме това пътуване с втората група.
Какво предстои? Ще изследваме убежденията и страховете, които ни спъват, ролите, в които сме зациклили, както и ресурсите, които имаме на разположение, за да реализираме потенциала си.
Да бъдем жени е огромна благословия и изисква мекота, сила, увереност, креативност, ресурси за даване, приемане, дълбочина. Но как да посрещнем тези изисквания, ако сме загубили способността си да бъдем цялостни, да приемаме и изразяваме всички свои аспекти. Каня ви на тази втора женска група, в която ще добавим нови щрихи, ще извайваме и обогатяваме своя образ и проявление в света.
Какво да очаквате?
Нов поглед към света и към нас самите;
Емоционална наситеност;
Усещане за творчество и разширяване на собствената рамка;
Съдържанието е различно, така че могат да се включат и участвали дами от първата група. Ще използваме терапевтични техники от неорайхианската аналитична психотерапия, която е психотелесен метод.
Водещ; Мариана Вълчева
Повече за мен можете да откриете тук:
http://www.idzin-psychotherapy.com/inde…/2015-05-09-05-34-29
Записването става след обаждане на тел. 0884 022990 и предварително заплащане.
Такса за участие: 25 лв

ХАРЕМЪТ ВЪТРЕ В МЕН - ГРУПА ЗА ТЪРСЕЩИТЕ СЕ ЖЕНИ

Във всяка от нас живеят много различни жени - наши аспекти, които познаваме или не, проявяваме или крием, приемаме или отричаме.
Жената е цялостна, когато познава тези свои страни и не се страхува да им даде пространство в своя живот.
Понякога така залепваме за социалната си роля, че забравяме дълбоката си същност и потребности. Това ни дава чувство за сигурност, но същевременно ни ограничава и обезличава.
Тази терапевтична група е женска, защото ние имаме нужда да се заредим, пребивавайки в компанията на други жени.
В защитено, безопасно пространство ще изследваме, експериментираме и обновяваме себе си.
Ще търсим отговори... Коя съм аз? Какво искам? Доколко си позволявам да бъда различна и да проявявам своята същност? Имам ли склонност да се фиксирам в една роля и да не спирам да я играя?
Целта е през различни терапевтични техники да разширим рамката си, да пробваме различни поведения, за да видим какво още носим в себе си, да реабилитираме и проявим това, което създава нашата уникалност и неповторимост.
Предизвикателно, забавно и релаксиращо преживяване, с което ще избягаме от рутината в ежедневието, ще добавим радост и смисъл.
3 часа, в които ще се доближим до съкровищата в нас, ще се видим в нова светлина, така че да продължим напред по-креативни, по-хармонични и приемащи се.
Водещ - Мариана Вълчева - психолог и психотелесен психотерапевт. Повече за мен на http://www.idzin-psychotherapy.com/inde…/2015-05-09-05-34-29.
Позволи си да изгрееш!
Краен срок за записване: 27.08.2020г. Записването става след предварително заплащане на таксата за участие.
Тел. за връзка: 0884 022990.
Място на провеждане: Студио Идзин, бул. "Иван Вазов" 57, ет.2
Цена: 25 лв.

Местоположение

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg