•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

МАРИАНА ВЪЛЧЕВА, ПСИХОЛОГ И ПСИХОТЕРАПЕВТ, СТУДИО ИДЗИН - БУРГАС

МАРИАНА ВЪЛЧЕВА, ПСИХОЛОГ И ПСИХОТЕРАПЕВТ, СТУДИО ИДЗИН - БУРГАС

 

Истинският пътник няма строг план и целта му не е да пристигне.”

Лао Дзъ

 

                                              

                                                 

Здравей, пътниче!

Добра среща в моето пространство!

Казвам се Мариана Вълчева и съм детско-юношески психолог и неорайхиански аналитичен психотерапевт. Въпросите, които винаги съм си задавала и искреното ми желание да прониквам в загадките на душата и да помагам на хората, ме доведоха до тази професия. А може би и един вътрешен подтик, стремеж, чувство за мисия и предопределеност, които направляват живота и работата ни. В практиката си работя с хора в тревожни или депресивни състояния, с хранителни разстройства, със затруднени междуличностни и партньорски взаимоотношения. Работя задълбочено и с тийнейджъри по посока развиване на добра самооценка, емоционална компетентност, себеотстояващо поведение. подобряване на взаимоотношенията с родители и връстници.

Освен към психологията и психотерапията, имам интереси в областта на Астрология, Хюман Дизайн, Арканология и други системи за самопознание. Личните ми духовни търсения са многопосочни и по някакъв начин ги проявявам в контакта с клиентите си.

Създадох своето Студио "Идзин", което е място за индивидуална и групова психотерапия, хипнотерапия и личностно развитие, за да отговоря на потребността си да работя не само за собствената си хармония, но и да помагам на хората по пътя на самопознанието и връщане към здравото ядро на личността.

С добър спътник се преминава по-лесно през етапи на болезнени процеси, изпитания и израстване. Подавам ръка на тези, които искат да се развиват, да се освобождават от страховете, самозаблудите си и да променят себе си в посока на пълнокръвен живот.

По този път вървях и аз години наред... Преди да започне работа с най-съкровеното в другите, самият терапевт преминава многогодишно обучение (психология или медицина и впоследствие да специализира в конкретна терапевтична модалност), индивидуална психотерапия, в която самия той да преработи собствените си характерови лимити, групова терапия (дава незаменимата обратна връзка на групата, в която се работи и разкрива проблемите в отношенията), множество тренинги и обучения за личностно развитие. Сериозната подготовка гарантира фокусирана и пълноценна работа със специфичната проблематика на всеки клиент.

Осветяването на собствената сенчеста страна, приемането ѝ и преработването на невротичните механизми, са основни стъпки в изграждането на един  психотерапевт. Това искам да дам като познание и на хората, които ме търсят за помощ.

Благодарна съм на всички ситуации и хора в моя живот, от които съм се учила и са ме мотивирали да вървя към промяна.

Вярвам в уникалността на контакта между клиента и терапевта, както и че този контакт променя едновременно и двамата. Благодарна съм и на всеки човек, който ме е потърсил, защото ми е позволил да се докосна до най-съкровените му мисли, чувства и преживявания. Това е не само проява на огромно доверие към мен, но и ми е дало възможност и аз да раста през докосването до чуждата душевност.

Не само теоретичните познания, но и етиката на терапевта да съхранява повереното му в терапевтичния процес, е от изключителна важност! Гарантирам пълна конфиденциалност и защитена среда.

Неорайхианската аналитична психотерапия, която прилагам, съдържа елементи от психоанализата, гещалттерапията, хуманистичната терапия, когнитивно-поведенческата, арт- и денс-терапия, както и биоенергетика. В основата си е телесно ориентиран метод - работи се с телесните напрежения и симптоми. В работата се включват техники за релаксация, биоенергийно дишане, неорайхиански масаж при работа с телесните блокажи.

Провеждам и  хипнотерапия, която е ненадминат метод за навлизане дълбоко в несъзнаваното и използване на огромния изцелителен ресурс, който то съдържа.

Терапията е инструментът, чрез който се връщаме към здравото си ядро. Това е един нелек, но благодатен път, по който те каня да поемеш с мен! Моето кредо е, че всеки може да изгради пълнокръвен и хармоничен живот, понякога е необходима обаче помощта на терапевта, за да се отстранят пречките - да преработи вътрешните си конфликти, да оздрави поведението си и да прояви своята индивидуалност и потенциал.
Периодично водя тематични терапевтични групи (потърсете инфо на фейсбук страницата ми Студио Идзин-Мариана Вълчева).

 

Професионална квалификация:

Четиригодишна специализация в Български Институт по Неорайхианска Аналитична Психотерапия - гр. София ( www.binap.eu ) - дипломиран психотерапевт;

Магистър по "Детска и юношеска психология" - Бургаски Свободен Университет;

Бакалавър по Психология - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

Четири модула по Хипнотерапия в Insighting - Център за психотерапия и автентична духовност - гр. София с водещ д-р Димитър Тенчев;


Сертифициран водещ на социално-психологически тренинги - "Тренинг за треньори" с водещи Доц. д-р Пепа Митева и Проф. д-р Мария Алексиева.

Участие в Конференция за Студентско научно творчество с разработка на тема "Емоционална интелигентност и гняв при юношите", проведена в БСУ;

Участие като ко-водещ на тематичен тренинг "Любовта, сексуалността и табутата" с водещ Проф. Захарина Савова  - преподавател в Медицински университет - София и в Български Институт по Неорайхианска Аналитична психотерапия;;

Обучение по "Групова психотерапия" с водещ Станислава Тончева - супервизор и преподавател в БИНАП;

Участие като ко-водещ на дихателни практики с Мадлен Алгафари;

Участие в групи за супервизия  "Работилница за терапевти" с водещ Виргиния Захариева - преподавател, супервизор и директор на БИНАП;

Обучение по "Психотерапевтична работа с деца" с водещ Цанко Цанков - клиничен психолог в Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски" и супервизор;

Участие в уъркшоп "Изкуството на взаимоотношенията" (фамилна терапия) с водещ д-р Менис Юсри  (Великобритания);


У
ъркшоп по Психотелесна психотерапия с водещ Мартин Тиден (Дания) по метода Life Process Energy;

Участие в тематичен тренинг "Жената в мен" с водещ терапевт Проф. д-р Захарина Савова;

Уъркшоп по Райхианска Аналитична Вегетотерапия с водещ терапевт Марилена Коми (Гърция) - директор на Гръцки Институт по Вегетотерапия и Характеров Анализ;

Участие в 16-ти Европейски конгрес на Европейската асоциация по психотелесна психотерапия (EABP) в Берлин;

Участие в уъркшоп "Кодът на тялото" с водещ Проф. д-р Дженовино Ферри (директор на Италиански Институт по Райхиански Анализ);

Участие в уъркшоп "Жестовете в очакване на промяната" с водещ д-р Рубенс Кигнел (Бразилия), основател и директор на Японска Школа по психотелесна психотерапия;

Участие в уъркшоп "Страст и агресия" с Олаф Трап (Германия), президент на Германската асоциация по Биоенергетичен анализ;

Участие в уъркшоп "Влияние на пре-, пери- и постнаталната травма" с водещи Ренате Абел и Илона Готес (Германия);

Участие в уъркшоп "Смъртта" с водещ терапевт Мадлен Алгафари;

Участие в уъркшоп за работа с пациенти с гранични разстройства с водещ терапевт д-р Жан Лоик Албина (Франция) - Райхианска Аналитична Вегетотерапия;

Участие в уъркшоп по Функционален Анализ с водещ терапевт Ана Комачио (Италия);

Участие като ко-терапевт в обучителен тренинг на специализанти от БИНАП  "Лекуване на вътрешното дете" с Виргиния Захариева;

Участие в обучителен тренинг по Бодинамик с водещи Лизбет Марчър (основател и директор на Бодинамик) и Хади Марчър (Дания);

Участие в уъркшоп по Театротерапия с водещ Мадлен Алгафари;

Участие в група за клинично - аналитична супервизия с водещ Проф. д-р Дженовино Ферри от Италиански Институт по Райхиански анализ;

Участие в множество тренинги и обучения за личностно развитие; личен опит, свързан с дихателни практики, интензивно дишане, фамилни констелации, хипнотерапия, психодрама, танцотерапия, театротерапия, работа с интуицията и др.


Член на Българското Неорайхианско Психотерапевтично дружество - член на Българската асоциация по психотерапия (БАП) и Европейската асоциация по психотелесна терапия (EABP).

http://neoraihianstvo.org/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8/

 Член на Дружеството на психолозите в България - BG-RP-2169

От 2018 г. личен психотерапевт на специализанти от Български Институт по Неорайхианска Аналитична Психотерапия (https://binap.eu/lichni-terapevti/).

 

 И най-дългият път започва с първата крачка. Смело я направи сега!

Читать электронный журнал Космополитен, Бурда и другие.

Местоположение

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg