•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

АСТРОПСИХОЛОГИЯТА - ПЪТ КЪМ СЕБЕРАЗБИРАНЕ

„Може би Вселената има план за нас, който е по-мъдър от лъкатушенията на личните ни желания и фантазии.“ Трейси Маркс

Познанието по астрология е от значение за подобряване качеството на нашия живот и има смисъл тогава, когато способства за развитието ни и ни дава възможност да живеем по-добре със себе си и обкръжението си. Помага ни да разкрием житейското си предназначение и да пробудим вътрешния си дух, който ни направлява в процеса на себеразгръщане.

Астрологията служи на тази цел тогава, когато ни помага да обединяваме и интегрираме нашите конфликтни страни и да насочим вниманието си към важните задачи извън себе си. Т.е. това познание не е самоцелно – знание заради самото знание, а то би следвало да се използва по посока на собствения ни живот и да дава отговор на важните въпроси. Например:  Какъв е най-големия потенциал на комбинираните енергии на тези планети, действащи заедно? Как мога най-добре да разгърна този потенциал в моя живот? Какви отношения и действия на тези планети в аспект ще са благоприятни за мен и другите хора? Как  може наталните планети и аспекти, и всеки транзит и прогресия, да подобрят качеството на моя живот, връзките ми, моето участие в обществото, свързаността ми с вселената?


Астролог: 2021 година ще бъде много по-добра, по-лека и по-човешка - Любопитно - DarikNews.bg

Важен принцип на дълбочинната астрология е, че нашите планети са личности вътре в нас, които имат свой собствен живот. И понеже техните разположения и конфигурации са специфични за всеки човек, оттам идват и различните начини, по които обединяваме характеристиките им. Ако те се намират в трудни аспект, това ще предизвиква конфликти и борба за надмощие кой ще надделее в дадена ситуация.

За да отразяваме и интегрираме всички наши планетни личности трябва да сме наясно как работи всяка една в живота ни – от какво се нуждае, как се проявява и кой е на-добрия начин да бъде проявена. Важно е да култивираме нагласа на приемане и състрадание към тези личности и това идва от психологическото разбиране на нашето минало и как тези аспекти може вече да не ни служат, но са развивани като средство за справяне с нашето обкръжение. Запознаването с тях ни научава да ги ценим, вместо да съдим тези, които са обезпокоителни за нас и изискват време и внимание. Да ги приемем, обикнем, за да се изведе енергията, която  стои заключена и може да се използва за съзидателни цели.

Д-р Ралф Мецнър пише: „Като психолог и психотерапевт се интересувам от друг аспект на тази озадачаваща и смайваща тема. Тук имаме психологическа типология и средство за диагностична оценка – много по-сложни и рафинирани по отношение на анализа – трите взаимно преплитащи се символични азбуки на зодиакалните знаци, домове и планетни аспекти – може би са по-добре адаптирани към сложните разновидности на човешката природа, отколкото съществуващите системи, типове, черти, мотиви, нужди, фактори и скали.“

Друг принцип на дълбочинната астрология е, че ние не сме статично създание, определяно и ограничавано от планетарните разположения в картата ни, а по-скоро сме модели на енергия в постоянно движение, процеси, взаимовръзки от безброй възможности за превръщане. Промяната е естествена реалност и ние сме превръщане, а не съществуване.

Нашите хороскопи не са карти на това кои сме, а по-скоро мандали, разкриващи потенциала за трансформация. Приканват ни да не робуваме на модели от миналото, а да си позволим да бъдем пробудени за възможностите, да прегърнем несигурността и да си позволим да прегърнем болката от промяната.

„Ако виждаш пътя  пред теб твърде ясно, това може да е дирята, издълбана от твоето минало. Продължавай да търсиш, продължавай да се вслушваш.

Ако пътят е едва доловим, но стъпката пред теб е видима и ясна – и когато положиш стъпало върху нея, следващата стъпка се появява – продължи напред.

Ако по-напред всичко, което откриваш, е тъмно празно пространство, не се страхувай. То може да е квантово пространство, през което можеш да прескочиш и което ще те изтласка в друга реалност, друго бъдеще – много по-просторно и блестящо от това, което си познавал. Довери се.

Ти не контролираш живота си, нито си пасивна жертва на обстоятелствата. Ти си съ-съзидател, способен да живее в хармония със своите планетни аз и да сътворява живота си заедно с вселената.“ Трейси Маркс

За тези, които желаят да изследват потенциалите, заложени в рождената си карта, можете да си запазите час за астро-психологическа консултация.

Изпратете своята  дата, час и място на раждане на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и запазете своя час за анализ на тел. 0884022990.

Ако желаете да изследвате своята съвместимост и потенциал за развиване на отношения с друг човек изпратете и неговите данни за анализ на партньорски отношения. Очаквам ви!

ЛЕЧЕНИЕ С ЕСЕНЦИИТЕ НА Д-Р БАХ - ДУХОВНИТЕ ПОМОЩНИЦИ

Така познатите есенции на д-р Бах са екстракти от цветя с по-висока честота на трептене, открити от английският лекар д-р Едуард Бах. В юношеството си, той работи като леяр и с психологически усет наблюдава физическите болести на работниците и свързаните с тях душевни конфликти, и в него се поражда желание да им помогне, което впоследствие е основен мотив за по-нататъшната му работа.

Това е лечебна система, която трудно се поддава на категоризиране. Сравняват я с хомеопатията, защото не действа чрез физическото тяло, а на по-фино ниво, директно върху човешката енергийна система. Д-р Бах застъпва идеята, че човек не бива да се страхува от болестта, тъй като носи в себе си всичко, необходимо за собственото си излекуване.

Екстрактите от Цветята на д-р Бах предават специфична високочестотна информация, която стимулира умствените и емоционалните сили за лечение. Необходим е точен подбор на есенциите, които се свързват с острото състояние в конкретния момент.

 

„Болестта не е жестокост или наказание. Тя е просто един вид регулиращ фактор, средство, което душата използва, за да ни насочи към грешките ни, да ни предпази от по-големи заблуди, да ни попречи да нанесем по-голяма вреда и да ни върне към пътя на истината и светлината, от които никога не е трябвало да се отклоняваме.“ Едуард Бах

Идеята за изцелението на д-р Бах е в опознаването, приемането и трансформирането на тези модели, които изваждат личността от съзвучието с душата ѝ. Първоначално е необходимо да се осъзнаят недостатъците на характера и произтичащите от това отрицателни модели на поведение. След това се подбират цветята, които отговарят на този модел на поведение и започват да се приемат. Така се създава естествена предпоставка да развием добродетелите на по-висшата си същност и да преобразуваме недостатъците в потенциали.

Всяко едно от цветята олицетворява определен душевен принцип и трепти на определена честота  като изпълнява ролята на катализатор, който възстановява блокирания контакт между душата и личността.

Прилагам есенциите като допълнение към психотерапията, тъй като те са помощници в преодоляване на отрицателните тенденции на човешката природа, на мисловни и поведенчески отклонения, каквито са нетърпението, различни страхове, потиснати състояния, нерешителност, неувереност и т.н. Тези отклонения са всичко онова, което ни пречи с увереност, сила и доверие в себе си и живота да се движим по пътя си.

Групират се в 7 различни групи според емоционалния проблем, към който са насочени: при страхови преживявания, при несигурност (когато имаме нужда да бъдем подкрепени), при недостатъчен интерес към настоящето, при самота и изолация, за ситуации, когато сме твърде зависими от влияние и при униние (когато сме потиснати и изчерпани). Всяко цвете е открито, за да стимулира позитивната и хармонизираща сила на мястото на негативното емоционално състояние, например страх, негодувание, отчаяние.

Освен индивидуалните комбинации, при които на базата на личните потребности и проблеми се подбират 6-7 цветя, има и една готова спасителна смес - Rescue Remedy. Тя е подходяща при остри стресови състояния - при душевна обърканост, семейни спорове, преди изпити, при посещение при зъболекар или след лекарска манипулация, в началото на менструални болки, мигрени и др. След приема на Rescue се активират механизмите за самолечение на тялото и така се постига емоционално стабилизиране и психо-физическо отпускане. Шокова ситуация е тази, която разтърсва енергийната ни система и ни изважда от равновесие. Rescue действа при всеки човек и има универсален ефект.

Ако си готов да допуснеш в живота си тези безценни помощници за възвръщане на емоционалното си равновесие, запази своя час за консултация и подготвяне на твоята индивидуална комбинация сега.

 

 

 

 

 

Пътят към удовлетвореността

Движението е живот. Неудовлетворението е там, където спираме да се движим в посока на желаното от нас. Но не желано само на рационално ниво, защото всички живеят така или това е важно в обществото, а понеже с всяка клетка от тялото усещаме, че това ще ни донесе чувство на щастие, свързаност и спокойствие.

В смисъла на Неорайхианската терапия "движение" е синоним на "поведение". За нас е важно да се движим, избирайки поведението, което ще ни доведе до удовлетворяване на възникналата в тялото ни потребност. Именно в тялото - а не в мозъка! Ние не „измисляме“ потребностите си, а усещаме в тялото си зараждането им. Но как да усети потребността едно блокирано, хронично контрахирано тяло? Осъзнаваме колко сме контрахирани (стегнати) едва, когато започнем да се движим. Тогава се сблъскваме със своите ограничения и теснота - на мисленето, на действането. Изплуват страховете ни, заради които не предприемаме нужните стъпки. Краката са тежки, сърцето тупа ускорено, главата превърта най-невероятни и ужасни развръзки, стоим в ступор, на ръба на пропаст и няма път ни напред, ни назад.

Когато правим това, което смятаме, че трябва, защото е приемливо и удобно за другите, се превръщаме в неудобни и мъчители за самите себе си, защото истинските ни потребности остават незадоволени. Това ни превръща в досадници или безверници, които чакат някой да им даде това, което не им стиска да си поискат...или да си отвоюват...или да си спечелят, отдавайки от своята енергия за другите.

Какво бихме могли да направим, за да тръгнем по пътя на удовлетвореността?

Първа стъпка - буден и съзнаващ съм, свързвам се с тялото си, където са всичките ми ориентири: усещания, сетивност, интуиция, емоционален мозък. Дишам, виждам и усещам. Медитирам, мълча, оставам в тишина, пребивавам сред природата. Слушам вътрешния си глас, който се появява, когато премахна максимално шума отвън. Обикновено в социума сме активни, черпим от енергията си, разреждаме. Насаме зареждаме, събираме се, концентрираме се и се захранваме с енергия.

Втора стъпка - бидейки със себе си, усещам зараждането на потребността си. Проверявам обективната реалност - кой съм в тази ситуация, кой стои срещу мен, къде се намирам, как се чувствам и каква е целта, която желая да постигна?

Трето - достигнал до отговорите на тези въпроси, мога вече да избера как да действам така, че да постигна желаното. Планирам, проигравам мислено и...остава да действам!

Четвърта стъпка - извършвам движението - моля, подчинявам се, настоявам, отстоявам се, отдавам се, съблазнявам, обещавам. Това е трудната част, тъй като не винаги можем да направим това, което сме осъзнали, че ще подейства. Гордостта, например, ще бъде спирачката да помолим. „Как ще моля, той да не е повече от мен, аз мога и сам да се оправя...“ Или страха от авторитети ще се обади в нас: „Как ще се опълча срещу него, началник ми е, така не се прави...“. Или пък неспособността да отдадем на другия, да го утвърдим, да забравим временно за себе си ще ни спре: „Не мога да го четкам, това е манипулативно и несериозно; защо трябва аз да давам; няма да се излагам да правя „мили очи“ на този, не съм му длъжен...“. Тук е страшното, ако не сме развили умението да бъдем гъвкави и телесно, и ментално. Защото ако липсва подходящото действие, не стигаме и до желания резултат.

Пета стъпка: Проверявам резултата - постигнах ли това, към което се стремях? Удовлетворен ли съм? Когато отговорът е „да“, мога да се отпусна и радвам. Ако пък е „не“- да планирам ново действие, което ще ме отведе до желаното!

Това е алгоритъма на удовлетвореността... А ти стигна ли до края или остана някъде по пътя - с въпросите и страховете?

Мариана Вълчева - психотерапевт

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg