•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

Неорайхианска психотерапия

Утвърждава една от вечните идеи на психологията, за единството на духа и тялото.

 

Повече ...

Хипнотерапия

 

Тя достига до най-дълбоките нива на несъзнаваното.

 

Повече ...

 

Информирано съгласие

Терапевтичния процес е свързан с определени правила, за да бъде основан на яснота и доверие.

 

Повече ...

Всеки човек има трудни периоди в живота си, в които чувства, че силите не му достигат да се справи сам. Правилният избор в такава ситуация е да потърси подкрепата на лекар на душата, а именно-психотерапевт. Психотерапията е за всеки, който има емоционални, екзистенциални или поведенчески проблеми. 

            Как би могъл да помогне психотерапевтът? На първо място, ще изследва ресурсите на човека за справяне и ще активира онази част, която той не съумява да използва. Ще определи какви са характеровите ограничения, които формират стереотипното, негъвкаво поведение и блокажите, възпрепятстващи пътя към здравото функциониране. След това започва същинската, животопроменяща работа по развиване на способността да се „слуша” тялото и да се отговаря на неговите потребности, разхлабване на мускулните блокажи, интегрирането на нови и здрави мисловни и поведенчески модели. Тъй като психичните процеси имат своите записи в тялото, работим и с него. Много често човек не осъзнава фиксираните си модели, кито го отвеждат неизменно до един и същи негативен резултат- неудовлетвореност, страх, отчаяние, неувереност в себе си, неспособност да се отстоява. 

За това, че човек се е отдалечил от здравото и от собствената си същност, обикновено алармира конкретен симптом. Той може да бъде чувство на непрекъсната тревожност, празнота, попадане в дупката на депресията, панически атаки, натрапливи мисли, фобии, зависимости, психосоматични заболявания и др. Научавайки се да гледа на симптома като на свой помощник в свързването с вътрешния Аз и свободата да бъдеш себе си и да правиш нещата по своя начин, като на знак, че се е отклонил и не слуша гласа на душата, човек може да използва всеки проблем като ценно напътствие. Пряката връзка между душата и тялото е безспорна и всеки вътрешен проблем се проектира върху нашата видима част.

Да започнем психотерапия е белег на смелост, зрялост и поемане на отговорност за качеството на собствения си живот.  Който веднъж е открехнал вратата разбира, че това е път за цял живот и когато тръгне по него, започват промените, за които е мечтал, но не е знаел как да осъществи. Така че... готов ли си за пътешествието?

 

Истинският пътник няма строг план и целта му не е да пристигне.”

Лао Дзъ

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg