•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ И ХОНОРАРИ

 Моля, имайте предвид следното при започване на терапия: 

 

Психотерапията е доброволен процес на израстване и себеосъзнаване, в който клиентът сам взима решения за поведението си по време на терапевтичните сесии и в личния си живот. За последните терапевтът не носи отговорност.        

Терапевтичният процес е свързан с поддържането на определени правила, за да бъде основан на яснота и доверие.

Сесиите се провеждат в удобно за двете страни време и се записват предварително по телефона.

При невъзможност за явяване в уговорения час - задължително информиране 24 часа преди сесията.

Отменена сесия без предизвестие се заплаща като редовна проведена.

Закъсненията за сесия са за сметка на клиента - не се удължава времето до обичайното.

 

-      Психологическа консултация / психотерапия - 60 мин. - 60 лв.

-    Консултиране на двойки - 90 мин. -  90 лв.

  Провеждам и онлайн консултиране, като в този случай таксата се заплаща по

  банков път 24 часа преди провеждане на сесията.

   ИДЗИН ЕООД

       IBAN: BG89RZBB91551010862339

       RZBBBGSF

       КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ

 

Клиентът е длъжен да съобщи на терапевта дали прилага други форми на терапия - традиционна медицина или нетрадиционни форми на лечение, дали е приемал някакви медикаменти, дали е бил хоспитализиран и по какви поводи.

Резултатите са индивидуални, зависят от готовността му да посреща страховете си и характеровите ограничения с травматичен произход, както и от изграждането на добра терапевтична връзка.

Терапевтът има право да прекрати работа, ако прецени, че клиентът не сътрудничи на терапевтичния процес и не се наблюдава развитие или ако изникне необходимост от работа с друг тип специалист.

Двете  страни, терапевт и клиент, са длъжни да запазват тайната на споделената информация по време на сесия - индивидуална или групова.

Основните пет правила за работа в терапевтичен контекст са: откритост, прозрачност, лична отговорност за поведението на клиента по време на индивидуалните или груповите сесии, дискретност, спонтанност и даване на обратна връзка.

Терапевтичният процес изисква отдаденост, последователност и резултатите са реципрочни на вложеното от терапевтирания участие, отдаденост и вътрешна мотивация за промяна, както и от качеството на изградената терапевтична връзка.

 

Читать электронный журнал Космополитен, Бурда и другие.

Местоположение

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg