•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

Терапията- безценен дар и начин да обновим живота си

Много хора си задават въпроса как помага терапията, каква е същността на този процес, какво се случва във взаимодействието между терапевта и клиента. Терапевтичният процес е пряко зависим от индивидуалността на двамата и би могла да спомогне за постигането на разнообразни цели:

Да разкрие нова гледна точка на клиента към настоящето, миналото и бъдещето му. Опознавайки себе си човек започва да моделира по нов начин отношенията си с околните и към самия себе си. Започва да разбира по-добре механизмите на поведението си, дава на себе си и другите прошка, затваря отворените ситуации от миналото, през които изтича жизнената енергия;

Да свали маските, които всеки носи, да разкрие същността, да освободи пространство за задоволяване на потребностите на човека, което би го направило по-щастлив. Ние се "маскираме", за да ни възприемат другите, по начина, по който желаем- за да ни одобряват и да изглеждаме приемливо за себе си и околните. Често обаче това изчерпва твърде голямо количество от жизнената ни енергия и истинските ни потребности остават незадоволени.

Да премахне излишните роли в живота на човека, да го приближи към самия него (автентичност) като по този начин ще премахне и проблемите, които представляват неговия вик за помощ (генерализирана тревожност, паническо разстройство, фобии, зависимости). Неумението да се задвижваме към другия и по здравия начин да получим това, което желаем, води до симптоматика, която по заобиколен начин принуждава другия да задоволи потребността ни.

Научаването да се живее за удовлетворяване на потребностите, да се слуша тялото, защото то е безценен ориентир за това как приемаме определен човек или ситуация;

Да се засили способността за проверка на реалността, да се създаде у клиента реалистична представа за това как другите го виждат. Субективното възприемане на реалността, проекциите, които правим спрямо другите ни лишават от възможността реално да преценяваме ситуациите и да планираме правилно житейските си стратегии;

Да открие пътя към пълноценното живеене на собствения живот тук и сега, към поемане на отговорността за своите мисли и чувства, защото те формират настоящето и бъдещето;

Чрез обратните връзки да се разкрие слепият Аз - т.е. тази черти, които не е успял да осъзнае у себе си. Човек осъзнава в много по-голяма пълнота своя вътрешен свят, преодолява комплексите си, негативните емоции, които го владеят (страх, срам, вина) и увеличава своята личностна сила и чувство за свобода и щастие.

Всяко отклонение от нашия личен път и отдалечаването от себе си, довежда неизменно до фрустрация, пустота, разочарование и гняв, усещането, че не си на мястото си и ако това продължи твърде дълго симптомите се задълбочават до депресии, паник атаки, психосоматични заболявания, тревожност и т.н. Когато човек е в хармония със себе си и приема целия спектър от свои характеристики изчезва и тревожността.

Терапията помага по-добре да се идентифицират потребностите, да се премахне излишното от живота, да разширим представата за самия себе си като духовно същество, да си позволим да бъдем себе си, да приемем сенчестата си страна, да се заобичаме. Позволявайки си да бъдем тъждествени на себе си, ставаме и много по-толерантни и приемащи към околните. Тя е активен процес, извършван основно от терапевтирания, защото промяната винаги идва отвътре, а не отвън. Терапевтът води, насочва, подтиква, но терапевтираният прави крачките и търси отговорите си.

Самопознанието, което човек придобива по време на терапия увеличава способностите за използване на собствените му ресурси, за радост и удовлетворение. Появяват се нови желания, мечти, хоризонти и нови начини за одухотворяване и осмисляне на живота. Възвръща се творческата искра, креативността и съзиданието и можем да проявим Твореца в себе си в цялата му пълнота.

Всичко това е терапията и тя е безценен дар за всеки.

 

„Когато растеш, светът около теб непрекъснато се променя. И не е нужно да пътешестваш.”

М. Литвак

Местоположение

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg