•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

АСТРОПСИХОЛОГИЯТА - ПЪТ КЪМ СЕБЕРАЗБИРАНЕ

„Може би Вселената има план за нас, който е по-мъдър от лъкатушенията на личните ни желания и фантазии.“ Трейси Маркс

Познанието по астрология е от значение за подобряване качеството на нашия живот и има смисъл тогава, когато способства за развитието ни и ни дава възможност да живеем по-добре със себе си и обкръжението си. Помага ни да разкрием житейското си предназначение и да пробудим вътрешния си дух, който ни направлява в процеса на себеразгръщане.

Астрологията служи на тази цел тогава, когато ни помага да обединяваме и интегрираме нашите конфликтни страни и да насочим вниманието си към важните задачи извън себе си. Т.е. това познание не е самоцелно – знание заради самото знание, а то би следвало да се използва по посока на собствения ни живот и да дава отговор на важните въпроси. Например:  Какъв е най-големия потенциал на комбинираните енергии на тези планети, действащи заедно? Как мога най-добре да разгърна този потенциал в моя живот? Какви отношения и действия на тези планети в аспект ще са благоприятни за мен и другите хора? Как  може наталните планети и аспекти, и всеки транзит и прогресия, да подобрят качеството на моя живот, връзките ми, моето участие в обществото, свързаността ми с вселената?


Астролог: 2021 година ще бъде много по-добра, по-лека и по-човешка - Любопитно - DarikNews.bg

Важен принцип на дълбочинната астрология е, че нашите планети са личности вътре в нас, които имат свой собствен живот. И понеже техните разположения и конфигурации са специфични за всеки човек, оттам идват и различните начини, по които обединяваме характеристиките им. Ако те се намират в трудни аспект, това ще предизвиква конфликти и борба за надмощие кой ще надделее в дадена ситуация.

За да отразяваме и интегрираме всички наши планетни личности трябва да сме наясно как работи всяка една в живота ни – от какво се нуждае, как се проявява и кой е на-добрия начин да бъде проявена. Важно е да култивираме нагласа на приемане и състрадание към тези личности и това идва от психологическото разбиране на нашето минало и как тези аспекти може вече да не ни служат, но са развивани като средство за справяне с нашето обкръжение. Запознаването с тях ни научава да ги ценим, вместо да съдим тези, които са обезпокоителни за нас и изискват време и внимание. Да ги приемем, обикнем, за да се изведе енергията, която  стои заключена и може да се използва за съзидателни цели.

Д-р Ралф Мецнър пише: „Като психолог и психотерапевт се интересувам от друг аспект на тази озадачаваща и смайваща тема. Тук имаме психологическа типология и средство за диагностична оценка – много по-сложни и рафинирани по отношение на анализа – трите взаимно преплитащи се символични азбуки на зодиакалните знаци, домове и планетни аспекти – може би са по-добре адаптирани към сложните разновидности на човешката природа, отколкото съществуващите системи, типове, черти, мотиви, нужди, фактори и скали.“

Друг принцип на дълбочинната астрология е, че ние не сме статично създание, определяно и ограничавано от планетарните разположения в картата ни, а по-скоро сме модели на енергия в постоянно движение, процеси, взаимовръзки от безброй възможности за превръщане. Промяната е естествена реалност и ние сме превръщане, а не съществуване.

Нашите хороскопи не са карти на това кои сме, а по-скоро мандали, разкриващи потенциала за трансформация. Приканват ни да не робуваме на модели от миналото, а да си позволим да бъдем пробудени за възможностите, да прегърнем несигурността и да си позволим да прегърнем болката от промяната.

„Ако виждаш пътя  пред теб твърде ясно, това може да е дирята, издълбана от твоето минало. Продължавай да търсиш, продължавай да се вслушваш.

Ако пътят е едва доловим, но стъпката пред теб е видима и ясна – и когато положиш стъпало върху нея, следващата стъпка се появява – продължи напред.

Ако по-напред всичко, което откриваш, е тъмно празно пространство, не се страхувай. То може да е квантово пространство, през което можеш да прескочиш и което ще те изтласка в друга реалност, друго бъдеще – много по-просторно и блестящо от това, което си познавал. Довери се.

Ти не контролираш живота си, нито си пасивна жертва на обстоятелствата. Ти си съ-съзидател, способен да живее в хармония със своите планетни аз и да сътворява живота си заедно с вселената.“ Трейси Маркс

За тези, които желаят да изследват потенциалите, заложени в рождената си карта, можете да си запазите час за астро-психологическа консултация.

Изпратете своята  дата, час и място на раждане на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и запазете своя час за анализ на тел. 0884022990.

Ако желаете да изследвате своята съвместимост и потенциал за развиване на отношения с друг човек изпратете и неговите данни за анализ на партньорски отношения. Очаквам ви!

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg