•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

ПАРТНЬОРСТВОТО - ТАНЦ ЗА ДВАМА

Едно взаимоотношение трябва да служи на растежа на всяка от участващите в него  страни, за да стане тя по-близо до това, което е способна да стане.

                                                                                                           Джеймс Холис

Във време на нарастващ индивидуализъм, удължено детство, стремеж към бързо постигане на резултати, консуматорско отношение, все по-малко търпение да преминаваме през кризи и да „спасяваме“ отношения, не е чудно, че връзките продължават по-кратко и претърпяват крах. В много случаи дори и да просъществуват се стига до загуба на интимност, споделяне и движение към общи цели.

Какво лежи в основата на здравата и пълноценна връзка е въпрос, който винаги ще бъде актуален и има смисъл да търсим отговори. Да започнем оттам за какво ни е нужен интимен партньор? В партньорството удовлетворяваме свои потребности – захранваме се с емоции, получаваме потвърждение за собствената си значимост и ценност, обменяме позитивна енергия, помагаме си в отглеждането и възпитанието на децата, изпитваме чувствена наслада и сексуална удовлетвореност. Любовта се случва, когато премине първоначалното романтично заслепение, партньорите са се опознали достатъчно добре, споделят и решават ежедневни битови въпроси заедно и всеки от тях е загрижен за благополучието на другия в контекста на общото им такова. И двамата се подпомагат и носят отговорност за последствията от действията си. Според психоаналитиците зрялата връзка започва чак след 8 години, но за жалост това е момент, който доста от връзките не достигат и се разпадат преди него.

Какви са предпоставките за трайно привличане и свързване?

 Ние се учим да изграждаме връзки през целия си живот. В добрия случай с постигане на житейска зрялост успяваме да създаваме все по – успешни такива. Важно е да знаем какъв партньор търсим, да имаме осъзнати критерии за избор. Има връзки, които са изначално обречени, поради несъответствие в ценностите на двамата. Съществуват различия, които могат да подсилват интереса, любопитството и страстта в двойката, и такива, които отварят пропаст.  Балансът във възгледите, ценностите, навиците, вкусовете, житейската ориентация създават условия за свързване и растеж. Ключово е умението да постигаме съгласие в основните житейски направления – споделяне на домакински задължения, грижи и възпитание на децата, финанси, свободно време. Добре е възгледите по тези въпроси да бъдат обсъдени и договорени предварително, а не впоследствие, когато търканията ескалират.

 

 

Партньорството е необятно поле за растеж, тъй като изисква съобразяване и приемане на характера и вижданията на другия. Много често конфликтната ситуация се появява там, където дълги години е съществувал емоционален проблем. Имали сме го в отношенията с родителите или други близки хора и партньорът отново го актуализира. Ако успеем да реагираме не автоматично и през проекциите си, а съзнателно решени да изведем този въпрос на друго ниво и да променим отношението и поведението си, има шанс заедно да растем. Важно е да поемем отговорност за качеството на връзката си и да се запитаме дали ние самите даваме необходимото или очакваме само партньорът да полага усилия. А необходимо е това, от което човекът до нас истински се нуждае, а не това, което ние си мислим, че иска или пък сме готови да дадем. Нашият ежедневен принос в отношението, вниманието и вглеждането в партньора, разбирането на неговата душевност и емоционалност създават основата за пълноценна връзка.

    Добра свързаност  на интелектуално, емоционално и сексуално ниво

Сериозното разминаване в една от тези сфери може да отвори пропаст с течение на времето, така като и нездрави модели за притежание, контрол и властване над другия. Здравата връзка се основава на уважение, зачитане, съпричастност, грижа и нежност. Всеки от двамата е автономна личност, отговорна за своя живот.

Да бъдем във връзка е свободният ни избор, който ни дава възможност да се подкрепяме взаимно в своето развитие, да сме в равностоен обмен, без манипулация и експлоатация. Зависимостта не е любов, защото зачерква нашия дълг да бъдем  автономни и отговорни за това, което случваме в живота си. Има връзки, които се базират върху незрялостта на една от страните или и на двете едновременно и ако това се осъзнае могат да се направят промени, които да я оздравят. За жалост често човекът, който е по-малко зрял не иска тя да еволюира и я връща в предишното състояние. Ако и двамата партньори не се променят и не растат паралелно, тези отношения рано или по-късно се изчерпват.

Ако живеем с очакването, че Другият с магическа пръчка ще направи живота ни прекрасен, ще облекчи душевните ни рани и ще го напълни със смисъл, това не е правилния подход. Първо трябва да си зададем въпроса дали ние бихме искали да имаме за партньор някой като себе си и ако не - можем ли да очакваме  друг да може. Изобщо зрелостта на връзката е пряко свързана с нивото на зрялост на двамата участници в нея. А също и да имаме толерантност към  Другостта - към емоциите, мисленето и вижданията на човека до нас. И не само да ги приемем, а да ги обикнем, да осъзнаем как другия ни допълва и приносът на всеки  е за общото благо и за растеж. Доброто партньорство е това, в което двамата заедно постигате повече, отколкото може всеки поотделно.

Мариана Вълчева - детско-юношески психолог и неорайхиански аналитичен психотерапевт

 

 Момиче, обичай мъж, който е добър с теб и знай, че и той ще те обича – силно, истински, завинаги!

 

 

 

 

Местоположение

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg