•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

ПАРТНЬОРСТВОТО - ТАНЦ ЗА ДВАМА

Във време на нарастващ индивидуализъм, удължено детство, стремеж към бързо постигане на резултати, консуматорско отношение, все по-малко търпение да преминаваме през кризи и да „спасяваме“ отношения, не е чудно, че връзките продължават все по-кратко и претърпяват крах. В много случаи дори и да просъществуват се стига до загуба на интимност, споделяне и движение към общи цели.

Какво лежи в основата на здравата и пълноценна връзка е въпрос, който винаги ще бъде актуален и има смисъл да търсим отговори. Да започнем оттам за какво ни е нужен интимен партньор? В партньорството удовлетворяваме множество свои потребности – захранваме се с емоции, получаваме потвърждение за собствената си значимост и ценност, обменяме позитивна енергия, помагаме си в отглеждането и възпитанието на децата, изпитваме чувствена наслада и сексуална удовлетвореност. Любовта се случва, когато премине първоначалното романтично заслепение, партньорите са се опознали достатъчно добре, споделят и решават ежедневни битови въпроси заедно и всеки от тях е загрижен за благополучието на другия в контекста на общото им такова. И двамата се подпомагат и носят отговорност за последствията от действията си.

Ние се учим да изграждаме връзки през целия си живот. В добрия случай с постигане на житейска зрялост успяваме да създаваме все по – добри такива. Какви са предпоставките за трайно привличане и свързване?

Важно е да знаем какъв партньор търсим, да имаме осъзнати критерии за избор. Има връзки, които са изначално обречени, поради несъответствие в ценностите на двамата. Съществуват различия, които могат да подсилват интереса, любопитството и страстта в двойката, и такива, които отварят пропаст. Балансът във възгледите, ценностите, навиците, вкусовете, житейската ориентация създават условия за свързване и растеж. Ключово е умението да постигаме съгласие в основните житейски направления – споделяне на домакински задължения, грижи и възпитание на децата, финанси, свободно време. Добре е възгледите по тези въпроси да бъдат обсъдени и договорени предварително, а не впоследствие, когато търканията ескалират.

            Важно е да сме свързани и на интелектуално, емоционално и сексуално ниво. Сериозното разминаване в една от тези сфери може да отвори пропаст с течение на времето, така като и нездрави модели за притежание, контрол и властване над другия. Здравата връзка се основава на уважение, зачитане, съпричастност, грижа и нежност. Всеки от двамата е автономна личност, отговорна за своя живот. Да бъдем във връзка е свободният ни избор, който ни дава възможност да се подкрепяме взаимно в своето развитие, да сме в равностоен обмен, без манипулация и експлоатация.

Местоположение

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg