•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

ГРУПИ ЗА ЛИЧЕН ОПИТ И ТЕРАПЕВТИЧНО ИЗРАСТВАНЕ

Затворена група за личен опит и терапевтично израстване

Биоенергия - дишане - тяло - психика

Неорайхианският психотерапевтичен модел, боенергетиката и техниките на дишане - прагматичният подход за справяне с реалността

 

Курс за теоретично запознаване и практическо навлизане

Водещ психотерапевт на курса: Петър Кралев

Котерапевт: Мариана Вълчева

 

Неорайхианската психология и психотерапия, като част от западните биоенергетични и психоаналитични подходи, е доказала се прагматична концепция за психиката, обединяваща в неделимо единство разбирането за душа, биоенергия и тяло.

Биоенергетиката е телесно ориентиран метод, подпомагащ психоаналитичната работа, оформил се през последните 50 години на базата на схващанията на Вилхелм Райх. След Райх заслуги за развитието на неорайхианството и биоенергетиката като психотерапевтичен подход имат Александър Лоуен, Стенли Келеман, Джон Пиеракос в САЩ, както и Валдо Бернаскони и Дейвид Боадела в Европа.

Основната теза е, че не може да се намери нито едно пълноценно разрешение на определен житейски проблем с психични корени, без той да бъде разгледан и през реалността на тялото.  

Т.е. неорайхианският анализ е комплексен анализ - на тялото (като структура и движения), на дишането (като форма на комуникация между психика, вътрешна и външна реалност), на биоенергетичните телесни блокажи (като форма на психологични защити), на поведенческите модели (като структурирани социални отношения) и на дълбинните психични нагласи на личността и характера. Тази холистичност на подхода определя неговата дълбочина и ефективност.

Курсът ни е предназначен за хора, които искат да се запознаят по-задълбочено с връзките психика-тяло-биоенергия.

Имате потребност да научите нещо ново за вас самите или пък желаете да да разрешите част от проблемите си и да намерите по-добра житейска реализация?

Или сте специалист, които има желание да разшири професионалните си познания?

Този курс е за вас.

Желанието ни е да навлезем заедно в дълбочините на неорайхианския психотерапевтичен подход и биоенергетиката и да потърсим практично приложение в живота на участващите.

 Целта е постигането на по-добра вътрешна стабилност и успеваемост.

Предлагаме 8 модула по 7 часа, в рамките на 8 месеца, т.е. по един семинар месечно, по време на които постепенно ще навлезем в концепцията на Вилхелм Райх и неговите последователи за психичния живот, а получените познания ще се опитаме да проверим заедно с участниците чрез практическа работа в група – съвсем близо до реалността. Което изисква навлизане в динамиките Аз-Аз, Аз-Ти и Аз-Другите.

Всеки модул ще включва кратка теоретична част по основна тема, подкрепена с практически опити. И отделно, като втора част, групова практическа работа в рамките на около два часа, по време на която на всеки участник ще бъде предоставена възможност да работи и експериментира с преживявания, със събития, с особености или дефицити от собствения си живот.

Курсът ще започне през месец октомври 2016 г. от 10.00 ч. в Бургас.

Място на провеждането е студио „Идзин” в Бургас, бул.Иван Вазов 57.

Датата за всяко следващо събиране на групата ще бъде определяна в края на провеждания модул.

Срещите ще се провеждат в събота.

Има  вероятност понякога мястото за провеждане на курса да бъде променяно, за което също всички ще бъдат уведомявани предварително в e-mail или по телефон.

Цената за участие в курса е 45 лв. за модул. Заплащането може да сe извърши в брой или по банков път. На тези, които имат нужда от отчетност, ще бъде издадена опростена фактура за внесена по банков път сума.

Записване за участие се прави до 05.10.2016г.  при водещите на курса, Петър Кралев, тел. 0887705582, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Мариана Вълчева, тел. 0884022990, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ще бъде отговорено с писмо на всички въпроси, свързани с този проект.

Банковата сметка за превеждане на таксите за участие, е: BIC BPBIBGSF BG34 BPBI 71151076736602 – Postbank.

 

ПРОГРАМА НА КУРСА ПО МЕСЕЦИ

 

1.Месец октомври: Основни понятия: психика, биоенергия, емоции и тяло - взаимовръзки. Телесната структура на Аз-а (егото) според неорайхианския биоенергетичен модел и начини на справяне на Аз-а с реалността и негативните емоции. Практическа работа в група

 

2.Месец ноември: Основни човешки потребности. Психологични травми и защитни схеми спрямо социалната действителност и негативните емоции. Определения за характера като тип защитна схема според неорайхианството. Характеровата травма. Функция на характера. Практическа работа в група

 

3.Месец декември: Генезис на характера и биоенергетичните блокажи, като форми на психологична защита. Видове биоенергетични блокажи. Мускулната броня като защитна преграда пред външната и вътрешната реалност. Ролята на дишането и биоенергетичните техники в пробива към несъзнаваното. Практическа работа в група.

 

4.Месец януари: Фази в развитието на Аз-а. Типове характери според фазите на развитие. Фази на опита и блокиране според протичането на енергията, свързана с потребностите ни. Основни страхове в защитната схема на характера. Характер и телесна структура (морфология). Практическа работа в група.

 

5.Месец февруари: Ролята на дишането при формирането на защитните схеми. Различни видове биоенергетично дишане, с оглед на различния тип блокажи и проблеми. Понятие за личност. Типове личност и видове роли, които избираме в социалния живот. Поведенчески модели, роли и характер. Норми и нормалност: взаимовръзки с психичните структури. Практическа работа в група.

 

6.Месец март: Теория за петте движения, като форми на социални отношения с обкръжението ни. Модифициране на поведенческите модели съобразно емоционалните травми и обществените норми. Движения на индивида по посока на света (към) и в обратна посока (от) в икономиката на Аз-а - начин на рефлектиране в дишането. Практическа работа в група.

 

7.Месец април: Характерът като начин на функциониране на биоенергията. Депресията, натрапливостите (обсесивно-компулсивни разстройства) и паническите атаки като начин на функциониране на биоенергията. Защитните психологически схеми като начин на функциониране на биоенергията. Практическа работа в група.

 

8.Месец май: Къде точно и защо блокираме в реалността? Какво точно умеем и какво точно не умеем в отношенията си с близкото ни обкръжение. Необходимостта от това да сме земни. Концепция, роля и функция на „заземяването”. Практическа работа в група.

 

ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Петър Кралев е магистър по психология и специалист по неорайхианска психотерапия към Вестдойче Академия, Мюлхайм. Консултант по зависимостите към Международна фондация „Стефан Батори”, Полша. Специализирал е трансперсонална психология и холотропно дишане в Grof Transpersonal Training към EUROTAS. Преподава биоенергетика и зависимости в Институт за психотелесна психотерапия, София. Автор е на книгите „Психо-терапия на алкохолизма”, „Прахът, който пазим” и „Аяхуаска. Свещеният дар на слънцето”. Работи като психотерапевт в Стара Загора и Пловдив. За връзка: тел. 0887705582; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; сайт: anaharsis.eu

 

Мариана Вълчева е завършила психология в Пловдивски университет, магистратура по Детско-юношеска психология в Бургаски свободен университет и четиригодишна специализация в Български Институт по Неорайхианска Аналитична Психотерапия - София. Преминала е четири модула по хипноза и хипнотерапия в INSIGHTING - Център за психотерапия.  - София. Работи като психолог и психотерапевт в Студио „Идзин“, гр. Бургас. За връзка: тел. 0884022990, е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; website: www.idzin-psychotherapy.com.

Читать электронный журнал Космополитен, Бурда и другие.

Местоположение

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg