•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

Контакти

Студио „Идзин”

Гр. Бургас, ул. „Иван Вазов” 57, ет.2

тел. за връзка: 0884 022990

Мариана Вълчева

 

 

Contact
 1. Вашето име(*)
  Please let us know your name.
 2. Вашият имейл(*)
  Please let us know your email address.
 3. Телефон
  Invalid Input
 4. Тема за контакт(*)
  Please write a subject for your message.
 5. Вашето съобщение(*)
  Please let us know your message.
 6. антиспам(*)
  антиспам
  Invalid Input

 

Когато работя не отговарям на телефонни повиквания, но при първа възможност ще се свържа с вас.

Информирано съгласие и хонорари

 Моля, имайте предвид следното при започване на терапия: 

 

Психотерапията е доброволен процес на израстване и себеосъзнаване, в който клиентът сам взима решения за поведението си по време на терапевтичните сесии и в личния си живот. За последните терапевтът не носи отговорност.        

Терапевтичният процес е свързан с поддържането на определени правила, за да бъде основан на яснота и доверие.

Сесиите се провеждат в удобно за двете страни време и се записват предварително по телефона.

 

При невъзможност за явяване в уговорения час - задължително информиране 24 часа преди сесията.

Отменена сесия без предизвестие се заплаща като редовна проведена.

Закъсненията за сесия са за сметка на клиента - не се удължава времето до обичайното.

 

-       Психологическа консултация и психотерапия - 50-60 мин. - 45 лв.

-    Консултиране на двойки - 90 мин. -  60лв.

  За клиенти извън Бургас е възможно и онлайн консултиране.

      При предварително заплащане на 5 сесии цената е 200 лв.

Клиентът е длъжен да съобщи на терапевта дали прилага други форми на терапия - традиционна медицина или нетрадиционни форми на лечение, дали е взимал или взима някакви медикаменти, дали е бил хоспитализиран и по какви поводи.

Резултатите са индивидуални, зависят от готовността му да посреща страховете си и характеровите ограничения с травматичен произход, както и от изграждането на добра терапевтична връзка.

В случай, че клиентът реши да прекрати терапията преди терапевтът да е преценил, че е готов за това, е нужно да подпише декларация, че прекратява терапията по лично желание.

Терапевтът има право да прекрати работа, ако прецени, че клиентът не сътрудничи на терапевтичния процес и не се наблюдава развитие или ако изникне необходимост от работа с друг тип специалист.

Двете  страни, терапевт и клиент, са длъжни да запазват тайната на споделената информация по време на сесия - индивидуална или групова.

Първите 2 сесии са диагностични, за да се определи какъв е проблема и каква да бъде последващата терапия.

Основните пет правила за работа в терапевтичен контекст са: откритост, прозрачност, лична отговорност за поведението на клиента по време на индивидуалните или груповите сесии, дискретност, спонтанност и даване на обратна връзка.

Терапевтичният процес изисква отдаденост, последователност и резултатите са реципрочни на вложеното от терапевтирания участие, отдаденост и вътрешна мотивация за промяна.

 

За мен

                                                   

 

Здравей, пътниче!

Добре дошъл в моето пространство!

Казвам се Мариана Вълчева и съм психолог и неорайхиански аналитичен психотерапевт. Въпросите, които винаги съм си задавала и искреното ми желание да прониквам в загадките на душата и да помагам на хората, ме доведоха до тази професия.

А може би и един вътрешен подтик, стремеж, чувство за мисия и предопределеност, които направляват живота и работата ни.

Създадох своето Студио "Идзин", което е място за индивидуална и групова психотерапия, хипнотерапия и личностно развитие, за да отговоря на потребността си да работя не само за собствената си хармония, но и да помагам на хората по пътя на самопознанието и връщане към здравото ядро на личността.

С добър спътник се преминава по-лесно през етапи на болезнени процеси, изпитания и израстване.

По този път вървях и аз години наред... Преди да започне работа с най-съкровеното в другите, самият терапевт преминава многогодишно обучение (психология или медицина и впоследствие да специализира в конкретна терапевтична модалност), индивидуална психотерапия, в която самия той да преработи собствените си характерови лимити, групова терапия (дава незаменимата обратна връзка на групата, в която се работи и разкрива проблемите в отношенията), множество тренинги и обучения за личностно развитие.

Осветяването на собствената сенчеста страна, приемането ѝ и преработването на невротичните механизми, са основни стъпки в изграждането на един  психотерапевт.

Благодарна съм на всички ситуации и хора в моя живот, от които съм се учила и са ме мотивирали да вървя към промяна.

Вярвам в уникалността на контакта между клиента и терапевта, както и че този контакт променя едновременно и двамата. Благодарна съм и на всеки човек, който ме е потърсил, защото ми е позволил да се докосна до най-съкровените му мисли, чувства и преживявания. Това е проява на огромно доверие към мен. Не само теоретичните познания, но и етиката на терапевта да съхранява повереното му в терапевтичния процес, е от изключителна важност!

Неорайхианската аналитична психотерапия, която прилагам, съдържа елементи от психоанализата, гещалттерапията, хуманистичната терапия, когнитивно-поведенческата, арт- и денс-терапия, както и биоенергетика. В основата си е телесно ориентиран метод - работи се с телесните напрежения и симптоми. В работата се включват техники за релаксация, биоенергийно дишане, неорайхиански масаж при работа с телесните блокажи.

Провеждам и  хипнотерапия, която е ненадминат метод за навлизане дълбоко в несъзнаваното и използване на огромния изцелителен ресурс, който то съдържа.

Терапията е инструментът, чрез който се връщаме към здравото си ядро. Това е един нелек, но благодатен път, по който те каня да поемеш с мен! Моето кредо е, че всеки може да изгради пълнокръвен и хармоничен живот, понякога е необходима обаче помощта на терапевта, за да се отстранят пречките - да преработи вътрешните си конфликти, да преоткрие своята индивидуалност и да отключи своя потенциал.

 

Професионална квалификация:

Четиригодишна специализация в Български Институт по Неорайхианска Аналитична Психотерапия - гр. София ( www.binap.eu ) - дипломиран психотерапевт;

Магистър по "Детска и юношеска психология" - Бургаски Свободен Университет;

Бакалавър по Психология - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

Четири модула по Хипнотерапия в Insighting - Център за психотерапия и автентична духовност - гр. София с водещ д-р Димитър Тенчев;


Сертифициран водещ на социално-психологически тренинги - "Тренинг за треньори" с водещи Доц. д-р Пепа Митева и Проф. д-р Мария Алексиева.

Участие в Конференция за Студентско научно творчество с разработка на тема "Емоционална интелигентност и гняв при юношите", проведена в БСУ;

Участие като ко-водещ на тематичен тренинг "Любовта, сексуалността и табутата" с водещ Проф. Захарина Савова  - преподавател в Медицински университет - София и в Български Институт по Неорайхианска Аналитична психотерапия;;

Обучение по "Групова психотерапия" с водещ Станислава Тончева - супервизор и преподавател в БИНАП;

Участие като ко-водещ на дихателни практики с Мадлен Алгафари;

Участие в групи за супервизия  "Работилница за терапевти" с водещ Виргиния Захариева - преподавател, супервизор и директор на БИНАП;

Обучение по "Психотерапевтична работа с деца" с водещ Цанко Цанков - клиничен психолог в Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски" и супервизор;

Участие в уъркшоп "Изкуството на взаимоотношенията" (фамилна терапия) с водещ д-р Менис Юсри  (Великобритания);


У
ъркшоп по Психотелесна психотерапия с водещ Мартин Тиден (Дания) по метода Life Process Energy;

Участие в тематичен тренинг "Жената в мен" с водещ терапевт Проф. д-р Захарина Савова;

Уъркшоп по Райхианска Аналитична Вегетотерапия с водещ терапевт Марилена Коми (Гърция) - директор на Гръцки Институт по Вегетотерапия и Характеров Анализ;

Участие в 16-ти Европейски конгрес на Европейската асоциация по психотелесна психотерапия (EABP) в Берлин;

Участие в уъркшоп "Кодът на тялото" с водещ Проф. д-р Дженовино Ферри (директор на Италиански Институт по Райхиански Анализ);

Участие в уъркшоп "Жестовете в очакване на промяната" с водещ д-р Рубенс Кигнел (Бразилия), основател и директор на Японска Школа по психотелесна психотерапия;

Участие в уъркшоп "Страст и агресия" с Олаф Трап (Германия), президент на Германската асоциация по Биоенергетичен анализ;

Участие в уъркшоп "Влияние на пре-, пери- и постнаталната травма" с водещи Ренате Абел и Илона Готес (Германия);

Участие в уъркшоп "Смъртта" с водещ терапевт Мадлен Алгафари;

Участие в уъркшоп за работа с пациенти с гранични разстройства с водещ терапевт д-р Жан Лоик Албина (Франция) - Райхианска Аналитична Вегетотерапия;

Участие в уъркшоп по Функционален Анализ с водещ терапевт Ана Комачио (Италия);

Участие като ко-терапевт в обучителен тренинг на специализанти от БИНАП  "Лекуване на вътрешното дете" с Виргиния Захариева;

Участие в обучителен тренинг по Бодинамик с водещи Лизбет Марчър (основател и директор на Бодинамик) и Хади Марчър (Дания);

Участие в уъркшоп по Театротерапия с водещ Мадлен Алгафари;

Участие в група за клинично - аналитична супервизия с водещ Проф. д-р Дженовино Ферри от Италиански Институт по Райхиански анализ;

Участие в множество тренинги и обучения за личностно развитие; личен опит, свързан с дихателни практики, интензивно дишане, фамилни констелации, хипнотерапия, психодрама, танцотерапия, театротерапия, работа с интуицията и др.


Член на Българското Неорайхианско Психотерапевтично дружество - член на Българската асоциация по психотерапия (БАП) и Европейската асоциация по психотелесна терапия (EABP).

http://neoraihianstvo.org/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8/

 Член на Дружеството на психолозите в България - BG-RP-2169

От 2018 г. личен психотерапевт на специализанти от Български Институт по Неорайхианска Аналитична Психотерапия (https://binap.eu/lichni-terapevti/).

 

 

Gallery

The Widgetkit Gallery provides a smart and automated way to publish images on your website. You only need to select the image folders and the whole gallery is generated automatically.

Features

 • Fully responsive including all effects
 • Folder based image selection
 • Supports multiple image folders
 • Automatic thumbnail creation
 • Supports image captions and custom links
 • Uses the Widgetkit Spotlight and Lightbox
 • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.3+ and the latest jQuery version
 • Works with Joomla and WordPress

Showcase Box Example

This is an image showcase with eye-catching transition effects and a thumbnail navigation.

Image Wall Example

This is an image wall with zoom effect, no margins and squared corners using the lightbox.

Polaroid Example

This is an image wall with scattered polaroid pictures using the lightbox.

Slider Example 1

This is an image slider where the image centers automatically during the effect. It also features a spotlight caption and the lightbox.

Slider Example 2

This is an image slider where the image stays left during the effect.

Slideshow Screen Example

This is an image gallery using the nice swipe effect from the slideshow widget.

Slideshow Default Example

This is an image gallery using all the features from the slideshow widget.

Showcase Example

This is a simple image showcase mashing up all the features from the slideshow and slideset widget.

Slideshow Inside Example

This is a very basic slideshow which uses preview thumbnails inside the image as a navigation.

Spotlight Example

This is an image wall with some margins and rounded corners using the spotlight and lightbox.

Slideset Example

This is an image gallery using all the features from the slideset widget.

 • image1
 • image10
 • image11
 • image12
 • image2
 • image3
 • image4
 • image5
 • image6
 • image7
 • image8
 • image9

How To Use

The Widgetkit Gallery comes with a user-friendly administration user interface which let's you create new galleries with just a few clicks. The integrated directory browser let's you easily add or remove source directories of your images. All galleries can be loaded anywhere in your theme using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.

Home

This is a hidden article.

Местоположение

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg