•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

"Обичай ближния, както себе си..."

За да можеш да се свързваш с другия, първо е нужно да се научиш да бъдеш СВЪРЗАН СЪС СЕБЕ СИ. Често не умеейки да открием своя център, да усетим и разберем себе си, панически се опитваме да се прилепим към някого, който да ни даде усещане за сигурност и спокойствие - да се огледаме в него и да „видим“ кои сме.  Макар и това да създава временно облекчение (ако сме се огледали в очите на някой, който ни обича, разбира се) това не е истинско, ако първо  САМИТЕ НИЕ НЕ СМЕ ПРИЕЛИ СЕБЕ СИ, ако не сме се научили сами да се гледаме с очите на любовта...

Какво означава да обичам себе си... За мен това е да правя нещата, които ме радват. Да не се опитвам да отговарям на чужди очаквания, пренебрегвайки собствените си потребности. Да си позволявам да греша, без да се критикувам. Да приема прекрасното си несъвършенство. Да се чувствам ценна дори, когато не правя нищо..."полезно".  Да се харесвам мързелуваща, непохватна, недобре изглеждаща, с бримка на чорапа, със счупен нокът, с мръсна кола, говореща глупости...Ееее, прекалявам вече. Обаче и такава пак съм аз, защото мога да бъда всякаква. Каквото и да правя всъщност все съм си аз - многолика, различна, във всякакви форми и състояния. Не ми е толкова важно какво ще напиша след  „аз съм...............“.  Важно ми е аз да СЪМ...  АЗ СЪМ!

 

Мариана Вълчева - психолог и психотерапевт

 Читать электронный журнал Космополитен, Бурда и другие.

Местоположение

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg