•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

ЛЕЧЕНИЕ С ЕСЕНЦИИТЕ НА Д-Р БАХ - ДУХОВНИТЕ ПОМОЩНИЦИ

 

Така познатите есенции на д-р Бах са екстракти от цветя с по-висока честота на трептене, открити от английският лекар д-р Едуард Бах. В юношеството си, той работи като леяр и с психологически усет наблюдава физическите болести на работниците и свързаните с тях душевни конфликти, и в него се поражда желание да им помогне, което впоследствие е основен мотив за по-нататъшната му работа.

Това е лечебна система, която трудно се поддава на категоризиране. Сравняват я с хомеопатията, защото не действа чрез физическото тяло, а на по-фино ниво, директно върху човешката енергийна система. Д-р Бах застъпва идеята, че човек не бива да се страхува от болестта, тъй като носи в себе си всичко, необходимо за собственото си излекуване.

Екстрактите от Цветята на д-р Бах предават специфична високочестотна информация, която стимулира умствените и емоционалните сили за лечение. Необходим е точен подбор на есенциите, които се свързват с острото състояние в конкретния момент.

 

„Болестта не е жестокост или наказание. Тя е просто един вид регулиращ фактор, средство, което душата използва, за да ни насочи към грешките ни, да ни предпази от по-големи заблуди, да ни попречи да нанесем по-голяма вреда и да ни върне към пътя на истината и светлината, от които никога не е трябвало да се отклоняваме.“ Едуард Бах

Идеята за изцелението на д-р Бах е в опознаването, приемането и трансформирането на тези модели, които изваждат личността от съзвучието с душата ѝ. Първоначално е необходимо да се осъзнаят недостатъците на характера и произтичащите от това отрицателни модели на поведение. След това се подбират цветята, които отговарят на този модел на поведение и започват да се приемат. Така се създава естествена предпоставка да развием добродетелите на по-висшата си същност и да преобразуваме недостатъците в потенциали.

Всяко едно от цветята олицетворява определен душевен принцип и трепти на определена честота  като изпълнява ролята на катализатор, който възстановява блокирания контакт между душата и личността.

Прилагам есенциите като допълнение към психотерапията, тъй като те са помощници в преодоляване на отрицателните тенденции на човешката природа, на мисловни и поведенчески отклонения, каквито са нетърпението, различни страхове, потиснати състояния, нерешителност, неувереност и т.н. Тези отклонения са всичко онова, което ни пречи с увереност, сила и доверие в себе си и живота да се движим по пътя си.

Ако си готов да допуснеш в живота си тези безценни помощници, запази своя час за консултация и подготвяне на твоята индивидуална комбинация сега.

 

 

 

 

 

Читать электронный журнал Космополитен, Бурда и другие.

Местоположение

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg