•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

ПОЛЗИТЕ ОТ ГРУПОВАТА ПСИХОТЕРАПИЯ


Самопознанието довежда до осмисляне на натрупания емоционален опит и до осъзнаване и реализиране на собствения потенциал. Предимствата това да се случва по време на групов процес са много:

Групата е като общество в умален вид - в нея всеки проявява типичните си поведения, характер, отношение, проблемни области, комуникативни умения. Това, което в индивидуалната терапия може да остане скрито, се проявява недвусмислено в групата. Аз откривам себе си в срещата си с другия. Там се съизмервам, проверявам дали моята реалност, изградена в главата ми, съответства на обективната действителност.

Чрез другите можеш да се видиш отстрани, както и да получиш информация за това как те преживяват във взаимодействието с теб. Много често в реалния живот не си позволяваме да попитаме другите как ни усещат, какво не се е получило в комуникацията ни. В групата можем да поискаме и да получим обратна връзка, да проверим дали има съответствие между това, което мислим за себе си и начина, по който изглеждаме в очите на другите. Другият е наше огледало - в него проектираме онова, което носим в себе си. Ако някой ни дразни, то е защото в него виждаме онази своя част, която отричаме и отхвърляме.

Идва осъзнаването, че никой проблем не е уникален, другите също имат своите страхове и дефицити и се възвръща надеждата, че те могат да бъдат преодолени. Когато човек се чувства самотен и в плен на собствените проблеми вярва, че всички други се справят прекрасно, единствено той не може. Този мит е разбит, когато в групата се срещнат личности с различни страхове, комплекси и затруднения.

Подобрява се междуличностното общуване, като се усвояват нови и адекватни поведенчески модели. В защитена среда, през различни роли, могат да се изпробват поведения, които са трудни и неотработени. А тези поведения дават възможност за здраво удовлетворяване на потребностите на индивида. Можеш да изпиташ своите ограничения и да направиш стъпка по посока разширяване границата на комфорта.

Всеки участник може да даде и получи подкрепа от останалите. Това е изключително важно, защото подобрява самооценката. Човек разбира, че е ценен и значим, че също има потенциала да даде от себе си, да допринесе за групата. Получава се естествен енергообмен и захранване на всеки от всеки. Създава се истински, близък човешки контакт и сплотеност между членовете на групата.

В групата можеш да се почувстваш приет такъв, какъвто си, без обичайните маски, които слагаш в ежедневието. Насърчава се спонтанността, автентичността, изразяването на това, което чувстваш, без да бъдеш съден и оценяван.

 


 

Местоположение

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg