•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

АЛЕРГИИТЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПСИХОСОМАТИКАТА

Алергията е проява на свръхчувствителност на организма към външни или в самия организъм възбудители, наречени алергени.

Алергичните болести са едни от най-разпространените в света. Смята се, че 10-20 % от населението страда от едно или друго алергично заболяване. При контакт с организма алергените предизвикват в него образуването на специални белтъчни вещества, наречени противотела /антитела/. При повторен контакт с организма алергените се свързват с образуваните вече антитела, в резултат на което се получава реакция на свръхчувствителност /алергия/, която се изразява в различни органи и системи /храносмилателна система, дихателна система, кожа, лигавици/; в зависимост на това се оформят признаците на едно или друго алергично заболяване. Когато алергенът попадне в носната лигавица или бронхите, се развива алергична хрема или бронхиална астма, при засягане на кожата се развива копривна треска, екзема и др.

Рисковите фактори за алергия, могат да бъдат поставени в две основни категории - на пострадалия и на околната среда. Факторите на пациента включват: наследственост, пол, раса и възраст, личностен тип,  като наследствеността е най-значима. Въпреки това, напоследък се отчита увеличаване на честотата на алергични разстройства, които не могат да бъдат обяснени единствено с генетични фактори. Четирите основни фактори на околната среда са: изменения при експозиция на инфекциозни заболявания по време на ранното детство, замърсяване на околната среда, нивата на алергените, както и промени в начина на хранене.

От психосоматична гледна точка тялото се задейства като материално помощно средство, в което нерешеният проблем се проявява под символична форма. Според Рюдигер Далке алергията е израз на силна защита и агресивност, която е изтласкана в тялото. Алергичният човек има проблеми със своя­та агресивност, които обаче не признава пред себе си и поради това обикновено не изживява. Според Деби Шапиро възприемането на света като опасен и враждебен може да се дължи на собствената ни потисната враждебност и агресия.

Известно е колко тясно агресията е свързана със страха. Човек се бори винаги само с това, от което  се страхува. При по-внимателно вглеждане в предпочитаните алергени можем да установим кои сфери от живота всяват толкова много страх у алергичния човек, че той с такава стръв се бори против някой символичен представител. Тук на първо място поставяме космите от домашни животни, преди всичко космите от котки. Хората свързват котешката козина с милване и галене - тя е толкова мека и приласкаваща. Тя е символ на любов и има сексуален оттенък (децата гушкат плюшени животни, когато си лягат в леглото). Това важи и за козината на питомните зайчета. При коня е по-силно подчертана стихийната компонента, при кучето - агресивната, но тези разлики са тънки, тъй като един символ никога няма точни граници.


Учени разработиха ваксина срещу алергия към котки | Здраве | Новини от България и Света | OFFNews.bg

 

Представител на същата сфера е цветният прашец, предпочитан алерген на всички страдащи от сенна хрема. Цветният прашец е символ на оплождането и размножаването, както и „зрялата" пролет е годишният сезон, през който болните от сенна хрема най-много „страдат". Като алергени животински­те косми и прашецът ни показват, че темите „любов", „сексуалност", „нагон" и „плодовитост" плътно са свързани със страх и затова агресивно се отблъс­кват, т. е. алергичните хора не ги допускат.

Подобен е въпросът със страха от мръсно­то, нечистото, непочистеното, който се проявява при алергията към домашния прах. Както избягва алергените, така алергичният човек се опитва да избягва и съответ­ните сфери на живота, при което услужливата ме­дицина и околните охотно му помагат. Тук също не се поставят никакви граници пред игрите за власт на болния. Отстраняват се домашните животни, никой от близките повече не може да пуши и т. н. В тази тирания над роднини и познати страдащият от алергия намира добре замаскирано поле за дейс­твие, за да осъществява своите потиснати агресии.

Повечето алергени са израз на жизненост: сексуалност, любов, плодовитост, агресия, мръсотия – във всички тези сфери животът се проявява в най-виталната си форма. Тъкмо тази бликаща жизненост внушава страх у алергичния човек, който е с изначално враждебна нагласа към живота. Неговият идеал е стерилният, асептичният, безплодният живот, освободен от нагони и агресии. В някои случаи алергията може да прерасне в животозастрашаващи автоагресивни заболявания, при които тялото  води толкова дълги битки, че самото то загива. Тогава отбраната, самоизолацията, себекапсулирането достигат своята крайна форма.

Според Деби Шапиро хранителната алергия е белег на отдръпване или съпротива от пълноценното навлизане в живота. Ако списъкът на храните, към които сте алергични е твърде дълъг е нужно да се вгледате по-внимателно в проблемите на контрола и властта. Кои наши потребности обслужва алергията- да се чувстваме по-специални, защото не ядем същата храна като другите; прикрита нужда от внимание и любов; отричане на определени аспекти от себе си; доброволно оттегляне от участие.

Алергии и характери според неорайхианската теория

При шизоидния характер една от рисковите зони са сензорните органи, затова той би могъл да бъде уязвим откъм алергичен ринит, алергични очи (конюнктивит), дерматит. Според Кристине Щехер нарушенията в областта на сетивните органи разкриват тенденция на оттегляне навътре в себе си, а в областта на кожата - за проблеми в любвеобилния контакт, изразени безгласно, но видимо за всички. Според нея посланието на сенната хрема е страх от живота, от сексуалната енергия, преграда за собствената виталност и това го свързвам както с шизоидния, така и с ригидния характер.

 При астма­та се соматизира несъответствието между вземане и даване. Астматикът пуска в действие симптомите на своето заболяване, за да упражнява власт върху заобикалящата го среда. Според Александър предразположените към астма притежава определена личностна структура - това са вътрешно неуверени хора, прикриващи се с компенсаторна смелост и агресивни реакции. Тази динамика би могла да се развие например при ригиден и орален характер. При оралния би могло да се прояви поради зависимост и нужда от закрила, а при ригидния –поради стремеж към чистота, перфекционизъм, подтискане на сексуалността. Според Далке астматикът обича чистото, спретнатото, ясно­то, стерилното и избягва тъмното, дълбокото, зем­ното, което най-ясно проличава в избора на алергени. Поради това той обикновено е човек, който по-скоро дава превес на главата (учението за елементите причислява възду­ха към мисленето). Сексуалността, която принадлежи към долния полюс, астматикът изтласква нагоре в гърдите, поради което там се стига до увеличено слузоотделяне - процес, който всъщност би трябва­ло да е запазен за половите органи.

Според Александър, Дънбар и Борели заболяващите от уртикария, невродерматит и екзема са хора със склонност към пасивност, неувереност, зависимост, силна нужда от подкрепа и опора. Тези характеристики напомнят отново за орален характер според неорайхианската теория. При ситуация на отделяне, трудности в отношенията и пренебрегване се повишава алергичната готовност и са възможни тези заболявания.

Рисковите зони на т.нар. психопатен характер са централна нервна система, двигателен апарат, сърдечносъдова система, храносмилателна система и мозък. Личността с психопатен характер не е склонна да потиска агресията и предполагам, че алергиите не са често срещан проблем при тях. Ако все пак се случва, допускам, че при тях са най-вероятни хранителните алергии като форма на поддържане на контрола и властта, подсилване на чувството за изключителност чрез невъзможността да приемат обичайната за останалите храна. Хранителната алергия би им дала възможност да привличат вниманието върху себе си по още един начин.

При мазохистичния характер една от рисковите зони е дерматологичната, поради което са възможни отново невродермит, екземи, а от друга страна потиснатата агресия би могла да се обърне към самия себе си под формата на астма и други алергични реакции. Нетърпимостта към агресията в съзнанието я отклонява отново към тялото. Алергията е добър начин да накажеш неподкрепящите те близки хора, макар и по един саморазрушителен начин. Социално приемливо е да страдаш от алергия, но не и да изкрещиш или удариш.

Ще завърша с това, че алергията като проява на овеществена агресивност може психотерапевтично да бъде преборена чрез десенсибилизацията не на те­лесно, а на психично равнище. Според Далке  алергичният човек може да оздравее, само когато се научи съзнателно да си обяснява избягваните и отблъскваните от него проблеми, докато успее напълно да ги допусне до себе си и да ги асимилира. Никой не прави добра ус­луга на страдащия от алергия, като го подпомага в неговите отбранителни стратегии, защото той трябва да се спогоди със своите врагове, трябва да се научи да ги обича. Тъй като алергените имат из­ключително символично и никога веществено химическо въздействие върху алергетика, че за да може една алергия да се прояви, ви­наги се нуждае от участието на съзнанието. Всяка алергия изчезва по време на психоза или под наркоза, докато дори само изображения на котка или пушещ локомотив във филм вече предизвикват пристъпи у астматика. Алергичната реакция е абсолютно независима от веществото на алергена.

Далке формулира няколко ключови въпроса, на които алергичният следва да си отговори:

 1. Защо потискам своята агресивност в съзнанието, а я карам да действа в тялото?
 2. От кои сфери на живота толкова много се стра­хувам, че ги избягвам?
 3. Към кои теми насочват моите алергени? Сексуалност, нагон, агресия, размножаване, мръ­сотия в смисъл на тъмните сфери на живота.
 4. Как алергията ми помага, за да манипулирам с нея заобикалящата ме среда?
 5. Как стои въпросът със способ­ността ми да допускам до себе си?

 

 

Мариана Вълчева - детско-юношески психолог и неорайхиански аналитичен психотерапевт

Местоположение

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg